icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-ergo Afspraak maken
Menu

Verschillende indicaties

Ergotherapie omdat:

... het aankleden steeds moeilijker gaat.
… het u nauwelijks lukt om pauzes in te lassen terwijl u weet dat dit goed is voor u.
… u steeds meer dingen vergeet.
… u nauwelijks in staat bent uw huishouden te verzorgen naast uw werk en gezin.
… u tijdens uw werk bepaalde handelingen niet goed kunt uitvoeren.
… u veel klachten heeft na het werken in uw tuin.
… pijn steeds maar lijkt toe te nemen ondanks dat u rustiger aan doet.

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit een lange lijst van mogelijke indicaties. Elke vraag op het gebied van dagelijks handelen kan een indicatie zijn om ergotherapie op te starten. In onze praktijk zijn we gericht op het begeleiden van volwassenen en ouderen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van aandoeningen of situaties, waarbij de inzet van een ergotherapeut gewenst kan zijn:

  • Pijn en vermoeidheid: als gevolg van verschillende aandoeningen kunt u pijn en/of vermoeidheid ervaren. Vaak heeft dit te maken met de balans in belasting en belastbaarheid van wat uw lijf aankan op een dag. Wanneer er te weinig afwisseling tussen activiteit en rust is, u vaak over uw grens gaat, of wanneer u veel pijn ervaart kan dit uit balans raken. Dit kan weer meer pijn of vermoeidheid tot gevolg hebben. Dit is een vicieuze cirkel waar u moeilijk uitkomt. Met gerichte analyse van uw activiteiten, adviezen en oefeningen krijgt u weer grip op uw energieverdeling waardoor klachten kunnen verminderen.
  • Reuma en artrose: slijtage, ontstekingsreuma/artritis, fybromyalgie zijn voorbeeld van reumatische aandoeningen die hinderlijk kunnen zijn in het dagelijks leven door pijn, vermoeidheid of stijfheid. Door gerichte oefeningen, tips, adviezen of aanpassingen kunnen we deze belemmeringen verlichten of beperken. Artrose komt vaak voor aan de handen, hierbij komt onze kennis op het gebied van handtherapie zeer goed van pas. Ook spalktherapie kan een onderdeel zijn van de behandeling. Zie ook de website van ons Handencentrum Limburg
  • Multiple sclerose (MS): wanneer u lijdt aan een aandoening als MS, kunt u veel belemmeringen ervaren in het dagelijks leven. Wij kijken met u naar praktische oplossingen voor uw functioneren. Onze ergotherapeut Ivanka is aangesloten bij MSzorg Nederland samen met een collega fysiotherapie waardoor zij samen de zorg zo goed mogelijk kunnen verzorgen.
  • CVA (hersenbloeding/herseninfarct): wanneer u een CVA heeft gehad kunt u door restverschijnselen beperkingen ondervinden in het handelen. Misschien doet uw hand niet meer wat u wilt, kunt u niet meer goed naar buiten voor boodschappen of lukt het niet meer goed om zelf te koken. Samen gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat u de taken die u wilt doen, weer kunt uitvoeren. Dit traject gaat vaak in samenwerking met een van onze collega’s van de fysiotherapie.
  • Ouderdomsverschijnselen: met het ouder worden kunnen alledaagse taken moeilijker worden, zoals douchen en aankleden, koken. Of misschien ervaart u problemen bij het verplaatsen binnen- en buitenshuis en kan wellicht het gebruiken van rollator, rolstoel, scootmobiel of driewielfiets een oplossing zijn om toch weer zelf een boodschap te kunnen doen. Wij bekijken samen met u wat mogelijke oplossingen zijn om het dagelijks leven weer wat makkelijker te maken.
  • Decubitus (doorligplekken): door veel zitten, weinig bewegen en een achteruitgang van uw gezondheid kunnen doorligplekken ontstaan. Wij kunnen preventieve maatregelen adviseren en acuut handelen.
  • Evenwichtsproblemen/valgevaar: wanneer u evenwichtstoornissen heeft en/of regelmatig valt, kan dit grote gevolgen hebben. Wij gaan samen met u in kaart brengen wat de mogelijke oorzaak kan zijn van de valincidenten en geven gerichte adviezen of training om dit te verminderen.
  • Handklachten of -letsel: ook vanuit het Handencentrum is de ergotherapie inzetbaar. Er wordt gericht gekeken naar uw klacht of aandoening en van hieruit wordt een behandeltraject ingezet. Dit kan o.a. gericht zijn op oefeningen, spalktherapie en adviezen voor het dagelijks leven. Zie ook ‘Handergotherapie
  • Mantelzorgtaken: als u mantelzorger bent voor een naaste vraagt dat vaak veel van u. Dit kan ook om begeleiding of advies vragen, waardoor u de zorg kunt blijven verlenen. Ergotherapie kan hierin een duidelijke bijdrage leveren. Zie ook ‘Dementie/mantelzorgers
  • Scootmobieltraining: u heeft een scootmobiel, maar durft nog niet goed alleen de weg op of u weet niet goed welke regels er gelden. In een aantal lessen kunnen wij u hierin verder helpen.

Herkent u zich in bovenstaande voorbeelden, of heeft u een vraag die hierboven niet beschreven staat neem dan contact met ons op voor overleg of een afspraak.