icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-ergo Afspraak maken
Menu

Wat kan ergotherapie voor u betekenen?

Een ergotherapeut is deskundig op het gebied van problemen bij de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten. Door ziekte of letsel kunt u in kleine of grotere mate belemmeringen ervaren in uw dagelijks leven. Dit kan betrekking hebben op zelfverzorging, huishoudelijke taken, werk, hobby’s, mantelzorgtaken of uw mobiliteit.

Hierdoor kunt u belemmerd worden om uw leven te leiden zoals u dit zelf wilt. Dit vraagt om ondersteuning van een therapeut met kennis en vaardigheden op dit gebied, zodat u de regie weer krijgt over uw eigen leven. De aanleiding die deze belemmeringen veroorzaakt kan heel verschillend zijn. Wij nemen de praktische problemen die u ervaart als uitgangspunt voor behandeling.

Wij zijn er voor volwassenen en ouderen in de gemeenten Leudal en Peel en Maas. Als patiënt geeft u zelf aan welke belemmeringen u ervaart en daarmee geeft u zelf richting aan de behandeling. Met ruime kennis en professioneel inzicht gaat de ergotherapeut met u samen aan de slag om een oplossing te zoeken.

Mogelijke behandelvormen

Wij bekijken samen met u welke mogelijkheden er zijn om de gestelde doelen te bereiken.

Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk, zoals:

  • Opnieuw of anders leren uitvoeren van handelingen.
  • Organisatie-strategieën aanleren.
  • Aanpassen van de omgeving.
  • Voorkomen of vertragen van toename van uw klachten.
  • Adviseren of begeleiden van u of uw mantelzorger.
  • Advisering rondom hulpmiddelen.

Welke richting er ook gekozen wordt, uw hulpvraag staat centraal. De duur van de behandeling is afhankelijk van de vraagstelling. Samenwerking met andere hulpverleners of mensen in uw omgeving is hierbij voor ons vanzelfsprekend.