icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-ergo Afspraak maken
Menu

Kwaliteit

Snelle patiëntenzorg, kwaliteit en deskundigheid zijn onze belangrijkste doelen bij het ergotherapeutisch handelen. Daarnaast vinden we goede communicatie en transparantie erg belangrijk. Hiervoor worden regelmatig scholingen gevolgd. Ook interne evaluatie is een onderdeel van overleg. We blijven ernaar streven om de kwaliteit van handelen en de ergotherapeutische zorg op een hoog niveau te houden.

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.