icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-ergo Afspraak maken
Menu

Juridische disclaimer 

Disclaimer

Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal/Peel en Maas stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze diensten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze website te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Fysiotherapie van den Schoor - de Maat internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle informatie op de Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal/Peel en Maas website is puur informatief. Aan de informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out-of-date informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt door een e-mail te sturen naar info@ergotherapieleudalpeelenmaas.nl

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal/Peel en Maas. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal/Peel en Maas.

Virussen en veiligheid

De Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal/Peel en Maas internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet- Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal/Peel en Maas sites. Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal/Peel en Maas is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar

Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal/Peel en Maas wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die wij van u ontvangen wordt door Fysiotherapie van den Schoor - de Maat gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal/Peel en Maas behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal Peel en Maas verzonden e-mail

Door Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal Peel en Maas verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Fysiotherapie van den Schoor - de Maat/Ergotherapie Leudal Peel en Maas staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.