icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-ergo Afspraak maken
Menu

Dementie en mantelzorgers

Ergotherapie omdat:

…uzelf of uw partner steeds vergeetachtiger wordt.
...u moeite heeft met het aantrekken van kousen en schoenen.
…u geen overzicht kunt houden tijdens het koken.
…u steeds meer hulp nodig heeft van uw partner.
…u nauwelijks in staat bent uw huisdieren te verzorgen.
…de zorg voor uw dementerende ouders zich steeds verder uitbreidt.
…u regelmatig valt.

Door dementie of de ziekte van Alzheimer wordt uw leven en dat van uw partner vaak sterk beïnvloed. U vergeet bijvoorbeeld steeds meer of u merkt dat de taken niet meer lukken zoals u wilt. Na een gesprek en observatie gaan wij samen aan de slag met een passende oplossing/strategie, zodat u weer verschillende taken kunt uitvoeren naar tevredenheid. Ook is het van belang uw partner hierbij te betrekken zodat u samen minder belemmeringen ervaart.

De ergotherapeut past de EDOMAH-richtlijn (Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis) toe bij het uitvoeren van de behandelingen.

EDOMAH behandeling
De behandeling zal bij u thuis plaatsvinden. Om optimaal te kunnen inspelen op wat voor u en uw mantelzorger belangrijk is, dienen de volgende stappen te worden genomen: 

  • Kennismakingsgesprek.
  • Gesprek met persoon met dementie over de dagindeling, gewoontes en betekenisvolle activiteiten.
  • Gesprek met de mantelzorger over de overname van zorgtaken, het veranderende gedrag van de persoon met dementie en het uitvoeren van persoonlijke activiteiten.
  • Observatie van het dagelijkse activiteiten.
  • Gezamenlijke doelbepaling en het opstellen van een plan van aanpak.
  • Start van het uitvoeren van het plan van aanpak, evaluatie en eventueel bijstelling van het plan.

Ergotherapie voor de mantelzorger

Als u mantelzorger bent voor een naaste vraagt dat vaak veel van u. U kunt het ervaren als belastend of u voelt zich machteloos. U weet niet hoe u uw partner kunt ondersteunen of begeleiden en wat er van u verwacht wordt in deze nieuwe rol. U heeft misschien al ondersteuning van een case-manager dementie, maar toch kunnen wij nog een aanvulling leveren. Wij gaan samen met u bekijken welke praktische tips we u kunnen geven, waardoor u de zorg kunt blijven verlenen. Ergotherapie kan dus ook voor u als mantelzorger een duidelijke bijdrage leveren.

 

Herkent u zichzelf of een situatie in uw omgeving in bovenstaande voorbeelden, of heeft u een vraag die hierboven niet beschreven staat, neem dan contact met ons op voor overleg of een afspraak.