Waarom Ergotherapie?

Omdat

 • het lopen naar de supermarkt u steeds zwaarder valt
 • pijn in uw handen ervoor zorgt dat het koken moeizaam verloopt
 • uzelf of uw partner steeds vergeetachtiger wordt
 • u moeite heeft met het aantrekken van kousen en schoenen
 • u na een dag werken geen energie heeft om met uw zoontje samen een puzzel te maken
 • u geen overzicht kunt houden tijdens het koken
 • hulp nodig heeft van uw partner met het opstaan uit bed
 • het u niet meer goed lukt om de steunkousen aan te trekken van de ouderen met wie u werkt
 • u nauwelijks in staat bent uw huisdieren te verzorgen
 • u de knoopjes van uw overhemd niet kunt sluiten
 • de zorg voor uw dementerende ouders zich steeds verder uitbreidt
 • u tijdens uw werk bepaalde handelingen niet goed uit kunt voeren
 • u veel klachten heeft na het werken in uw tuin

Of omdat u moeite heeft met de volgende handelingen:

001
002
003
004
005
006
007
008
009


Veel mensen ervaren in kleine of grotere mate belemmeringen in hun leven. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op activiteiten in de zelfverzorging, huishoudelijke taken, werk, hobby’s, mantelzorgtaken en het zichzelf kunnen verplaatsen. Hierdoor zijn mensen niet meer in staat hun leven te leiden, zoals ze dit zelf willen. Dit vraagt om ondersteuning van een therapeut met kennis en vaardigheden op dit gebied, om de regie betreft hun eigen leven weer terug te krijgen.

Een ergotherapeut is deskundig op het gebied van problemen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Dit kan betrekking hebben op alle activiteiten die worden uitgevoerd vanaf het opstaan in de ochtend tot en met het naar bed gaan ’s avonds, of juist het 's nachts opstaan om naar het toilet te gaan. Als cliënt geeft u zelf aan welke belemmeringen u ervaart en daarmee geeft u zelf richting aan de behandeling.

Onderdeel-van