Indicaties

Elke vraag op het gebied van dagelijks handelen kan een indicatie zijn om ergotherapie op te starten.

Hierop volgend worden enkele voorbeelden genoemd van aandoeningen of situaties, waarbij de inzet van een ergotherapeut gewenst kan zijn:

- CVA (hersenbloeding / herseninfarct)
- dementie of de ziekte van Alzheimer
- de ziekte van Parkinson
- Multiple Sclerose (MS)
- ouderdomsverschijnselen
- vermoeidheid of steeds weer over de grens gaan
- cognitieve stoornissen
- decubitus (doorligplekken)
- evenwichtsproblemen / valgevaar
- artrose en andere reumatische aandoeningen
- handletsel
- mantelzorgtaken

 

001
002
003
004
005
Onderdeel-van