De behandeling

U kunt bij ergotherapie Leudal- Peel en Maas terecht met een verwijzing van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Per 1 januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk, m.u.v. een enkele zorgverzekeraar. De ergotherapeut kan u vertellen of een verwijzing wel of niet nodig is.

Nadat u bij ons bent aangemeld, maken we een afspraak voor een intake-gesprek. Afhankelijk van de vraagstelling kan dit in een van de praktijklocaties of bij u thuis plaatsvinden.
In dit eerste gesprek gaan we in op uw dagelijks handelen en welke belemmeringen u ervaart en wat u zou willen veranderen of verbeteren. Onderzoek of observaties van handelingen kan een onderdeel van de intake zijn.
Op basis van de inschatting van de ergotherapeut en uw eigen inbreng en mogelijkheden bepalen we de richting van de behandeling.

Mogelijke behandelvormen
Samen met u bekijken we welke mogelijkheden er zijn om de gestelde doelen te bereiken.
Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk, zoals:

  • opnieuw of anders leren uitvoeren van handelingen
  • organisatie-strategieën aanleren
  • aanpassen van de omgeving
  • voorkomen of vertragen van toename van uw klachten
  • adviseren of begeleiden van u of uw mantelzorger
  • advisering rondom hulpmiddelen

 

001
002
003
004
005
006

 

Welke richting er ook gekozen wordt, uw eigen hulpvraag zal centraal blijven staan.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de vraagstelling.

Samenwerking
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen vinden wij het belangrijk samen te werken met andere hulpverleners die bij u betrokken zijn, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, begeleiders, mantelzorgers, werkgever of school, thuiszorg.

Onderdeel-van